CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thời hạn bảo hành: Thời gian bảo hành sẽ tùy thuộc vào từng sản phẩm của công ty

Điều kiện bảo hành

Dịch vụ/sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thoả mãn các điều kiện sau:
– Bảo hành bằng tem gắn trên sản phẩm đã lắp đặt hoàn thành.

– Cửa được bảo hành toàn bộ nếu sản phẩm bị hỏng không do lỗi của Khách hàng gây ra.

– Không bảo hành trong trường hợp do hỏa hoạn, thiên tai gây ra.

– Không bảo hành trong trường hợp Khách hàng tự ý tháo dỡ, can thiệp sửa chữa, đấu nối thiết bị ngoại vi vào hệ thống cửa mà chưa được sự đồng ý của Công ty.