CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản:

Tài khoản:     CÔNG TY CỔ PHẦN FUJIDO

Số TK: 21710000278295 – Tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Từ Liêm – Hà Nội